Share:

Jaume Masclans Francesch

Jaume Masclans Francesch (Andorra la Vella, 05/01/1976), Enginyer d’Organització Industrial, Enginyer Tècnic Industrial Mecànic i Postgrau en Instal·lacions.

És Enginyer municipal i responsable del Servei d’Aigües de Montmeló des de fa més de 12 anys. També ha estat responsable de la gestió directa d’altres serveis públics com l’enllumenat exterior, la neteja o el manteniment de la via pública i equipaments.

Ha treballat de forma continuada en l’exercici lliure realitzant projectes d’instal·lacions de diferent tipologia.

Durant 5 anys ha exercit com a Cap de l’Àrea de Territori, Habitatge i Sostenibilitat i actualment és el Gerent de l’Ajuntament de Montmeló.

És autor del llibre Manual pràctic de disseny, manteniment i gestió de xarxes d’abastament d’aigua potable (Editorial CETIB. Barcelona, 2010)